ALTRES SERVEIS

La nostra empresa ofereix un ampli ventall de serveis mitjançant la col·laboració amb un equip multidisciplinar que ens permeten actuar en diferents camps.

Geologia

 • Elaboració i edició de cartografies geològiques i geotècniques de detall per a projectes d'obra civil i elaboració de cartografia geològica temàtica en el marc del projecte Geotreballs, per a l'Institut Geològic de Catalunya.
  Gestió i divulgació del patrimoni geològic.
  Rutes geològiques guiades, cursos de formació i divulgació de la geologia.
  Maquetació i edició de diversos tipus de material divulgatiu; tríptic, fulletons, panells.

   

  Contacte   
 • Risc Geològic

  • Estudis d'anàlisi d'estabilitat de talussos.
   Treballs de camp i gabinet associats a la redacció d'estudis de d'identificació de riscos geològics (EIRG) emmarcats en projectes de Plans d'Ordenació Urbanísitca Municipal i Plans Parcials.


    

   Contacte   
  • Hidrogeologia

  • Modelització hidràulica de cursos fluvials en el marc de projectes de Plans d'Ordenació Urbanísitca Municipal i Plans Parcials. Reconeixement sobre el terreny de la zona d'estudi, elaboració de models d'elevació del terreny mitjançant software específic (ArcGis), modelització hidràulica de superfícies inundables per a diferents períodes de retorn mitjançant software específic (HEC-RAS), validació de la modelització sobre el terreny.

    

   Contacte   
  • Sistemes d’Informació geogràfica (SIG)

   • Edició i producció de noves bases cartogràfiques, vectorial o ràster, tant a partir de digitalització de dades existents com a partir de la recol·lecció de dades de camp.
    Elaboració de cartografia temàtica. Composició, disseny, maquetació i producció de documents cartogràfics (mapes) com a complement o suport d'informes diversos, i també per a edició, impressió o publicació.
    Georreferenciació de mapes.
    Anàlisi S.I.G. i modelització (models digitals d'elevacions, de pendents, de visibilitat, d'ombres, climàtics, d'anàlisi de cost i distàncies, interpolació de superfícies, entre d'altres...)
    Càlcul de magnituds geomètriques de dades cartogràfiques (àrees, perímetres, longituds).
    Estructuració i disseny de bases de dades.

     

    Contacte   
   • Medi ambient

    • Estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP).
     Estudis d’impacte ambiental.
     Informe preliminar de la situació del sòl (IPS) Estudis de caracterització de la contaminació del subsòl i possibles solucions. .

      

     Contacte   
    • Topografia

     • Aixecaments, delimitacions, replantejaments, assistències a obra.
      Restitucions fotogramètriques (cartografia de grans dimensions). Cubicacions i plans de labors (moviments de terres, explotacions a cel obert, dipòsits de runes).
      Control geomètric (obres, murs de contenció, fonamentacions).
      Anivellacions de precisió. Batimetries. Làser escàner.


       

      Contacte